STUDIO PLATZ

TEKSTEN OVER STAD EN OMMELAND

RAPPORTAGES

Ingewikkelde teksten terug brengen tot een leesbaar – en soms zwaar ingekort – geheel, het is een van de specialiteiten van het bureau. Soms ligt er al een concept, in andere gevallen wordt een stapel ruw materiaal aangereikt waar chocola van moet worden gemaakt. Een uitdaging op het snijvlak van inhoud en communicatie.

Gronings Gereedschap

Publicatie die ik maakte met Enno Zuidema en Roos Galjaard (Bureau PAU), voor de provincie Groningen. Er is een gedrukte versie van gemaakt, maar tevens een online exemplaar. Ontwerp: bureau Sgaar.

 

BEKIJK

Staat van de woningmarkt 2014

Rapportage voor het ministerie van BZK over de (aantrekkende) woningmarkt. Met aandacht voor ontwikkelingen in economie, demografie en bouwsector. En de gevolgen voor de koop- en huursector.

 

BEKIJK

Structuurvisie De Eendracht

Met Enno Zuidema Stedebouw, BBN Adviseurs en DAAD Architecten schreef ik de structuurvisie voor fabrieksterrein De Eendracht. De visie omschrijft hoe het gebied flexibel binnen een sterk casco ontwikkeld kan worden.

 

BEKIJK

 

Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta

De proeftuin voor Nederland voor de nieuwe economie en demografie. Overheden en 35 maatschappelijke organisaties werken aan toekomst van noordoost Groningen.

 

BEKIJK

 

Toekomst gebiedsontwikkeling

Twee publicaties voor Deloitte over de stand van zaken in de Nederlandse en buitenlandse gebiedsontwikkeling , beide met Chinese (?) gezegden als titel: 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder' en 'Een wijde blik verruimt het denken'.

 

BEKIJK

Studie Zorgvastgoed

BNA Onderzoek bracht met TU Delft oplossingen in beeld voor leegstaande kantoren. Ze zijn bruikbaar voor zorgconcepten.

 

BEKIJK

Ruimte maken voor krimp

De Bond van Nederlandse Architecten heeft het Ontwerplab Krimp op touw gezet De resultaten van de studies in drie gebieden (Friesland, Zeeland en Limburg) zijn gebundeld in dit fris ogende boekwerkje (ontwerp: Thonik).

 

Beeld aan banden

Onderzoek annex publicatie met Jan Rutten over de beeldregie bij particulier opdrachtgeverschap. Met projecten in binnen- en buitenland, vormgeving: 8-13.

Advies Levende Monumenten

In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werkte een team onder leiding van Enno Zuidema aan een advies over monumenten in aardbevingsgebied Groningen.

 

BEKIJK

 

Staat van de Woningmarkt 2015

 

Voor de tweede keer op rij alweer, het overzicht van het Ministerie van BZK van de Nederlandse Woningmarkt. Eervolle klus om hier een leesbaar verhaal van te maken. De boodschap is duidelijk: het herstel van de markt is daar. De regionale verschillen zijn echter groot.

 

BEKIJK

Krimpagenda Groningen

 

De provincie Groningen geldt landelijk als voorloper bij het ontwikkelen van krimp-beleid. In deze agenda worden de lijnen voor de komende jaren uitgezet, onder een nieuw en ambitieus college van Gedeputeerde Staten.

 

BEKIJK

PPS-rapport Deloitte

 

De lang verwachte opvolger van 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder' (2008). Dit rapport laat zien dat publiek-private samenwerking in Nederland nog steeds kansrijk is. Vormgeving was van 8-13 Grafisch ontwerpers.

 

BEKIJK

Woon- en Leefbaarheidplan

 

In 2011 voor het eerst opgesteld: het Woon- en Leefbaarheidplan voor de gemeenten in Noord-Groningen, krimpgebied pur sang.

Het was tijd voor een tweede versie.

Ook deze weer opgesteld in nauwe samenwerking met o.m. Enno Zuidema, projectcoordinator Eemsdelta.

 

BEKIJK

Rapport AM middengroepen Amsterdam

 

Het wonen wordt snel duurder in de grote steden, ook voor de middenklasse. AM onderzocht de situatie in Amsterdam. Dit is de samenvatting, gepresenteerd op de Provada 2017.

 

BEKIJK

Ruimte maken voor nationaal geluk

 

Een uitgave van de NEPROM over het nieuwe wonen, werken en winkelen. Waar ligt de ontwikkelingsopgave de komende jaren en wat is de visie van de ontwikkelaars daarop?

 

BEKIJK

Ministerie van BZK

 

Een uitgebreide klus voor het ministerie van BZK: dit rapport schrijven voor het Actieteam Grensoverschrijdende Arbeid en Economie, ingesteld door minister Kamp. Doel: mensen in de grensregio's gemakkelijker in Belgie en Duitsland laten wonen, werken en leren en andersom.

 

BEKIJK

Nota grondbeleid gemeente Eindhoven

 

In Eindhoven is het gemeentelijk grondbeleid opnieuw geformuleerd. Het beleid is geen doel meer op zich ('cashcow'), maar dient vooral om de bestuurlijke doelen te realiseren die de gemeenteraad elke vier jaar vaststelt.

 

BEKIJK

 

Transformatiepotentie van de stad

 

Een korte samenvatting in de vorm van een uitvouwfolder: onderzoekers van Brink Management/Advies brachten in beeld hoeveel woningen er kunnen worden bijgebouwd.

 

BEKIJK

Direct naar overzichten

Ontwerp en techniek 8-13 Grafisch ontwerpers