STUDIO PLATZ

TEKSTEN OVER STAD EN OMMELAND

SPECIALS

Tja, de specials. Een rubriek waarvan je denkt: wat moet je ermee. Maar hij blijkt toch ook wel weer gevuld te kunnen worden. Met leuke en mooie dingen.

26 tips

Een compact boekje voor eerdergenoemde Christian Rapp en landschapsarchitect Marijke Beek, die beide afscheid namen van de welstandscommissie van Amsterdam. Zij wilden hun opvolgers niet met lege handen achterlaten en lieten 26 tips achter. Beeldredactie en productie vond plaats in nauwe samenwerking met 8-13 Ontwerpers.

Excursie Berlijn

Van hetzelfde laken een pak was dit mooie rode boekje, een van mijn eerste producties als zelfstandig schrijver. Gemaakt ter gelegenheid van een excursie naar Berlijn, uitgevoerd in opdracht van drie ontwikkelaars die destijds bezig waren met een grootstedelijk appartementengebouw in het centrum van Rotterdam.

Auto in bedrijf

Een uitstapje naar de automobielindustrie: in opdracht van uitgeverij Readershouse werden diverse teksten gemaakt, zowel voor de bedrijfsbladen van Volkswagen/Audi als voor een uitgave van Citroen Nederland (compleet met koelkastplakkers).

Adres Prins Clausplein

Een uitgave voor het Haags Architectuurcafe, bedoeld als bundelingen inzendingen van architectenbureaus voor deze non-plek in de Haagse agglomeratie. Ik deed de eindredactie en schreef het juryrapport. Vormgeving van Typography & Other Serious Matters.

Atelier Overijssel

Tweedelig boekje over het Atelier Overijssel, dat destijds geleid werd door Hilde Blank (BVR).

Interviews Gulden Feniks

Uitgegroeid tot de prijs in renovatie- en herontwikkelingsland. Voor twee edities van de prijs mocht ik interviews met juryleden schrijven.

Jubileumpublicatie Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Ontwerpbureau 8-13 kwam met het voorstel van een Liber Amicorum, een 'vriendenboek' waarin dierbaren - in dit geval met name bestuursleden van Forum - een bijdrage leverden over hun plek in de stad. Dat leverde een bont geheel aan persoonlijke impressies op.

Secretaris van NEPROM-jury

Tweejaarlijks een bijzonder moment: het bijwonen van de beraadslagingen van de jury van de NEPROM-prijs voor Locatieontwikkeling. En er vervolgens een rapport over schrijven met de bevindingen. Dit jaar was de winnaar ZuiderDUIN in Almere, waar in een nieuwe landschap van duinen woningen worden ontwikkeld door Amvest.

DAAD Cahier 9

Architectenbureau DAAD uit Beilen brengt met enige regelmaat een eigen cahier uit. Dit is de eerste die ik mocht produceren, over het werk van Cor Kalfsbeek in Noord-Nederland. DAAD is uit zijn bureau voortgekomen. Veel gebouwen van Kalfsbeek zijn op dit moment toe aan een tweede leven, zoals scholen. Aanbeveling uit de publicatie: ga niet te snel slopen, onderzoek eerst de mogelijkheden van herbestemming.

Interviews Nationaal Monumentencongres

Het Nationaal Monumentencongres is jaarlijks de plek waar monumentenzorgers elkaar ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen. Om de belangstelling voor het congres aan te wakkeren deed ik interviews met enkele inleiders. De interviews met onder meer Marinke Steenhuis zijn hier te lezen:

 

BEKIJK

Direct naar overzichten

Ontwerp en techniek 8-13 Grafisch ontwerpers