STUDIO PLATZ

TEKSTEN OVER STAD EN OMMELAND

VERSLAGEN

Een groep mensen rond de tafel en dan maar zien er iets van te bakken. Verslagen maken doe ik al vanaf de beginjaren en ben ik blijven doen. Regelmatig voor vakbladen (BOUW, Building Business) en daarnaast ook ik opdracht van bedrijven en organisaties. Met mijn doktershandschrift is het wel zaak een en ander snel uit te werken. Dan zit die ene leuke quote ook nog in het werkgeheugen.

Werkateliers monumenten en aardbevingen

Met Enno Zuidema, Daad Architecten en Claudia Brink zijn voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vier werkateliers georganiseerd.

BEKIJK

Platform Gras

Gras is het Gronings architectuurcentrum. Met een rijk aanbod aan evenementen, discussies, excursies et cetera. Af en toe maak ik daar een verslag van, zoals deze over de evaluatie van het BouwJong-initiatief van de gemeente Groningen.

 

BEKIJK

Kenniscentrum Krimp Noord-Nederland

Het KKNN organiseert met regelmatig krimpcafé's. Deze, in het najaar van 2013, was bijzonder: een hele dag, waarin één regio centraal stond: de Eemsdelta. Verslag van een mooie dag waar veel kon worden opgehaald.

 

BEKIJK

Provinciedebatten

Bouwfonds (inmiddels BPD) maakte in 2012 een ronde langs nagenoeg alle provincies, om in kaart te brengen hoe deze bestuurslaag invloed uitoefent op locatieontwikkeling. Ik mocht mee om de gesprekken vast te leggen. De geabstraheerde inhoud landde in een speciale uitgave van magazine NAW.

 

BEKIJK

Jurysecretaris NEPROM-prijs

Elke twee jaar verslag doen van de bevindingen van de jury over toonaangevende locatie-ontwikkelingen.

 

BEKIJK

Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing organiseert bijeenkomsten over actuele thema's op het brede terrein van stedelijke ontwikkeling. Ik maakte onder meer een verslag van een beraad over de nieuwe verhoudingen tussen gemeenten en woningcorporaties.

 

Jaarverslag Welstand Groningen

Geen letterlijk verslag, maar wel een impressie van een jaar ontwikkelen en bouwen in de hoofdstad van het Noorden. Inmiddels is de Groningse welstandscommissie opgeheven, maar de jaarverslaglegging heeft een mooie serie uitgaven opgeleverd.

Prestatie-afspraken Eindhoven

Vaste waarde in de eerste week van oktober: afreizen naar Eindhoven om daar een tweedaagse bij te wonen. Hierbij overleggen gemeente en corporaties over waar zij het komend jaar extra op gaan inzetten.

Blog Roeg en Roem

Ook een vorm van verslag doen: ontwikkelingen in het noorden volgen voor de website van Roeg en Roem.

 

BEKIJK

Direct naar overzichten

Ontwerp en techniek 8-13 Grafisch ontwerpers